Foredrag om digital markedsføring

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag om digital markedsføring

Jeg holder egne eller skreddersydde foredrag om digital markedsføring.

Dette er noen av foredragene jeg har holdt tidligere:

R

Slik vinner du den digitale kampen om kundene

R

Markedsføring i en nasjonalparkkommune

Tormod er engasjert, brukar dømer frå dagleglivet som alle kan kjenne seg att i, fengande og inspirerande!

Marianne Stensgård, styreleiar Gudbrandsdalsmat og gründer i Billingen Seterpensjonat og Stensgård.

Ønsker du å bestille Tormod som foredragsholder?

Ta kontakt med Tormod for å bestille foredrag.

Bestill foredrag