Sosiale medier-statistikk for fjerde kvartal 2015

Sosiale medier-statistikk for fjerde kvartal 2015

Snapchat gjør et kjempebyks. Pinterest går mest tilbake, og YouTube har flest aktive brukere. Det viser Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for fjerde kvartal 2015.

 

29.05.2017: Se oppdaterte tall her

Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for fjerde kvartal 2015 bekrefter en tendens vi har sett lenge.

Snapchat tar fullstendig rotta på konkurrentene i Norge.

I alle fall når det dreier seg om prosentvis vekst.

Mer enn 1,9 millioner nordmenn har nå en profil på Snapchat. Dette er en økning på mer enn seks prosent siden forrige måling.

 

[Tweet “Snapchat tar fullstendig rotta på konkurrentene”]

 

Veksten i antall aktive brukere for det kule, gulhvite spøkelset er omtrent like stor.

Nesten hver bidige av alle som har en Snapchat-profil, er nemlig aktive brukere.

 

Les også: Snapchat for bedrifter: tull eller gull?

 

sosiale medier statistikk fjerde kvartal 20165

Snapchat fortsetter kjempeveksten. Det viser Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for fjerde kvartal 2015. Infographic: Ipos MMI

YouTube har flest aktive

Nordmenn konsumerer, i likhet med resten av verden, brutale mengder video på nett. Det kommer derfor ikke som en overraskelse at YouTube har hele 3,5 millioner aktive brukere i Norge. Dette er så mye som 300 000 flere enn Facebook.

Det er likevel verdt å merke seg at antall aktive brukere er langt høyere enn registrerte profiler (snaue 1,4 millioner), i og med at Ipsos MMI ikke nødvendigvis regner antall aktive brukere av antall registrerte profiler.

 

Twitter og Pinterest mest tilbake

De oppdaterte SoMe-tallene viser at det er Twitter og Pinterest som går mest tilbake i målingen for fjerde kvartal 2015.

Twitter mistet nesten 100 000 brukere fra tredje til fjerde kvartal, noe som tilsvarer en reduksjon på 7,5 %.

Selv om tilbakegangen er stor, er det foreløpig ingen grunn til å krisemaksimere. Målt i antall registrerte profiler er den forrige målingen nemlig den nest-beste noensinne for Twitter.

Pinterest gikk nesten åtte prosent tilbake fra forrige måling, og har nå 433 000 registrerte profiler.

Men med den fantastiske veksten kanalen har hatt gjennom de foregående målingene, med hele 20 % vekst fra sommer til høst 2015, kan heller ikke dette sies å være noen krise.

 

Toppen nådd for Facebook

Facebook går nesten to prosent tilbake i Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for fjerde kvartal 2015.

Kanalen har vokst forsiktig helt siden kjempehoppet våren 2013, og tilbakegangen ved den siste kvartalsmålingen kan tyde på at toppen er nådd for Facebook.

De ferskeste tallene viser også at antall aktive Facebook-brukere har gått noe ned.

 

Små endringer for de andre

For de andre sosiale mediene er det bare mindre endringer. Dette er antall registrerte profiler for de andre kanalene (aktive brukere i parentes):

 • Instagram: 1,5 millioner (1,9)
 • LinkedIn: 1,16 millioner (1,13)
 • Google+:  1,22 (1,1)

 

Hva sier du etter å ha lest sosiale medier-statistikken for fjerde kvartal 2015? Er tallene i samsvar med hvordan du selv bruker sosiale medier?

Legg gjerne igjen en kommentar.

Sosiale medier-statistikk for høsten 2015

Sosiale medier-statistikk for høsten 2015

Pinterest øker voldsomt i popularitet. Google+ går tilbake. Det er hovedtrekkene fra Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for høsten 2015.

NB! Det har kommet nye tall fra Ipsos MMI. Her kan du lese oppdatert sosiale medier-statistikk

Denne artikkelen kunne nesten vært en blåkopi fra den forrige bloggposten min om sosiale medier-statistikk.

Ipsos MMI sin sosiale-medier-statistikk for høsten 2015, som gjelder for målinger gjort i tredje kvartal, har nemlig få endringer fra forrige gang.

I korte trekk konkluderer jeg med følgende: Metningspunktet for sosiale medier er fremdeles ikke nådd.

Ola og Kari Nordmann bruker Snapchat, Instagram og andre sosiale medier som aldri før.

 

Størst økning for Pinterest

Statistikken viser at Pinterest har 471 000  registrerte profiler i Norge. Dette er en økning på 21 % i forhold til forrige periode.

Pinterest fortsetter med andre ord økningen fra forrige måling, der det ble målt en økning på nesten 30 % fra første til andre kvartal.

Den digitale korktavlen har også en solid vekst målt i antall aktive brukere. Pinterest har nå 442 000 aktive brukere, noe som er en økning på 17 % fra forrige måling fra Ipsos MMI.

Bruksfrekvensen  viser derimot en noe synkende trend i Norge.

Det er fremdeles langt flere kvinner enn menn som bruker Pinterest.

 

Solid vekst for Twitter

Twitter har også en solid vekst målt i antall brukere. Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for høsten 2015 viser at Twitter nå har 113 000 flere registrerte profiler enn ved forrige måling.

Økningen i antall profiler tilsvarer en vekst på nesten 11 %, og kommer muligens som en overraskelse for både deg og meg.

Kanalen har også en økning i antall aktive brukere (drøye 7 %), men en noe lavere bruksfrekvens enn tidligere.

 

Instagram vokser også

Statistikken over profiler og bruksfrekvens i sosiale medier, viser at også Instagram fortsetter å vokse. Instagram har nå mer enn 1,5 millioner profiler i Norge. En økning på nesten 7 % fra forrige måling.

Det er nordmenn yngre enn 30 år, samt menn, som bidrar mest til veksten.

 

Bra økning for Snapchat

Snapchat har vokst voldsomt siden Ipsos MMI hadde sin første Snapchat-måling i 2013.

Veksten har fortsatt i hele år, og det ser ikke ut til å stoppe med det første. Målt i antall profiler, viser sosiale medier-statistikken nemlig en økning på nesten seks prosent fra forrige måling.

Veksten er omtrent like stor målt i antall aktive brukere. Snapchat har nå nesten 1,8 millioner aktive brukere i Norge.

Bruksfrekvensen holder seg stabilt høy. 92 % av brukerne i alderen 18 – 29 år bruker nå Snapchat minst en gang om dagen.

 

Les også: Snapchat for bedrifter: tull eller gull?

 

Flere profiler på LinkedIn

Selv om bruksfrekvensen har gått litt ned sammenlignet med forrige kvartalsmåling, har LinkedIn en økning i antall profiler.

Det er nå nesten 1,2 millioner nordmenn som har en profil på LinkedIn. En økning på litt over seks prosent fra andre kvartal 2015.

 

Google+ går tilbake

Den eneste kanalen som har en tilbakegang på den ferskeste målingingen, er Google+.

Det er nå 1 289 000 nordmenn som har en profil på Google+. Dette er en nedgang på drøye 3 % fra forrige måling.

Kanalen har også en nedgang målt i antall aktive brukere.

 

Facebook er fortsatt kongen

Hva så med Facebook, lurer du kanskje på? Er det stillstand? Tilbakegang? Eller kanskje en økning?

Her er fasiten: Facebook er fremdeles kongen av sosiale medier i Norge (eller dronningen, om du vil).

Det er nå 3 262 000 nordmenn som har en profil på Facebook. Selv om det ikke er store endringer det dreier seg om, kan vi likevel slå fast at det er en ørliten økning fra forrige måling. Nærmere bestemt på knappe 1 %.

Mange har hevdet at antall aktive brukere på Facebook blir mindre og mindre. Dersom vi skal se på sosiale medier-statistikken, er dette helt feil.

Statistikken viser nemlig at hele 84 % av alle som er på Facebook, bruker kanalen minst en gang om dagen. Bruksfrekvensen er med andre ord stigende, noe den også var ved forrige måling.

Dersom vi skal komme med en slags konklusjon etter å ha lest Facebook-tallene, må det bli følgende: ja, annonsering på Facebook kan være verdt pengene.

[Tweet “Nordmenn elsker sosiale medier”]

 

Ord til ettertanke

Helt subjektivt, men med 100 % objektive tall som underlag, drar jeg på med et par ord til ettertanke:

 • Det har aldri vært flere nordmenn i sosiale medier
 • Det har aldri vært flere nordmenn som aktivt bruker sosiale medier

Dersom du har et eget firma, eller jobber i en bedrift, er alle disse aktive brukerne de potensielle kundene dine.

Dette er fakta du må ha med deg når du vurderer hvor du skal bruke markedsføringsbudsjettet ditt framover.

Den fullstendige oversikten fra Ipsos kan du lese her.

 

Ta gjerne kontakt for å få råd og veiledning om hva sosiale medier kan gjøre for bedriften din

Sosiale medier-statistikk: Pinterest øker mest

Sosiale medier-statistikk: Pinterest øker mest

Pinterest har størst vekst. LinkedIn går mest tilbake. Det er den tabloide kortversjonen av Ipsos MMI sin sosiale medier-statistikk for andre kvartal 2015.

 

29.05.2017: Se oppdaterte tall her

Målt i antall profiler har den digitale korktavlen, som Pinterest kanskje best kan beskrives som, vokst nesten 30 % fra første til andre kvartal i år.

Veksten i antall aktive brukere er enda mer imponerende: økningen er på nesten 32 % i forhold til forrige måling.

Med sine 389 000 registrerte brukere er Pinterest likevel den absolutt minste av de sosiale mediene som Ipsos MMI gjør kvartalsvise målinger på.

Den eneste kanalen som har en tilbakegang på siste måling, er LinkedIn.

LinkedIn har tidligere opplevd en bra økning i popularitet, men har nå drøyt 150 000 færre aktive brukere enn de hadde på forrige måling. Dette tilsvarer en nedgang på 12 %.

 

Fortsatt vekst for Snapchat

Ikke uventet er det fortsatt en bra stigningskurve for Snapchat. Kanalen har hatt en solid vekst helt siden første måling i 2013, og har nå nesten 1,7 millioner registrerte profiler i Norge. Dette er 16 % opp fra forrige kvartalsmåling.

Det er også all grunn til å merke seg hvor mange aktive brukere Snapchat har.

Siste sosiale medier-statistikk konkluderer med at 1 684 000 nordmenn er brukere.

Dersom vi ser på det tallet i forhold til antall registrerte profiler, så er i praksis alle som har en profil på Snapchat mer eller mindre aktive brukere.

 

Les også: Snapchat for bedrifter: tull eller gull?

 

Facebook fortsatt størst

Og dersom du skulle lure på det: joda, Facebook er fremdeles kongen på haugen.

Facebook har nå mer enn 3,2 millioner brukere (både aktive og registrerte profiler).

Det er derimot de over 40 år som driver veksten.

Dersom vi ser på bruksfrekvensen, så er det lite som bekrefter antydninger om at færre bruker Facebook aktivt. 81 % av alle brukere er på Facebook minst én gang om dagen.

Om det ikke har vært det tidligere, så burde i alle fall denne målingen bli en vekker for alle bedrifter som fremdeles ikke har brukt penger på Facebook: ja, annonsering på Facebook kan være verdt pengene.

 

Instagram vokser

Undertegnede har lagt merke til at det i det siste har vært litt mindre aktivitet i Instagram-feeden.

Den siste sosiale medier-statistikken fra Ipsos MMI viser derimot noe helt annet. Både antall profiler og aktive brukere vokser med drøyt 10 % fra forrige måling.

Veksten er størst i aldersgruppen 30 – 39 år.

[Tweet “Pinterest øker mest. LinkedIn går mest tilbake”]

Og det gjør jammen Twitter også

Det som kanskje kommer mest overraskende for de som har fulgt utviklingen en stund, er tallene for Twitter.

Kanalen har nå drøyt 1 million registrerte brukere i Norge. Dette er opp 15 % siden forrige måling.

Veksten er også bra målt i antall aktive brukere: mer en 17 % økning vitner om at aktiviteten har tatt seg opp.

Konklusjon: popularitetskurven stiger for de fleste sosiale mediene i Norge. Vi kommuniserer kort og godt stadig mer i digitale kanaler.

Tallene bør være en vekker for absolutt alle bedrifter som ennå ikke har gjort en skikkelig vurdering på hvilke sosiale medier de bør bruke.

Absolutt alle bedrifter, små som store, bør i det minste gjøre en ordentlig vurdering på om sosiale medier kan bidra til å nå bedriften sine overordnede mål.

 

Ta gjerne kontakt for å få råd og veiledning om hva sosiale medier kan gjøre for bedriften din

Hei du, nett-troll: det finnes faktisk Facebook-regler

Hei du, nett-troll: det finnes faktisk Facebook-regler

Dårlig nytt for alle som hetser og mobber på nett: det finnes Facebook-regler, selv for lyssky nett-troll.

 

Det trolles over en lav sko på nett. Mobbing, hetsing og rene trusler er hverdagskost, ikke bare i kommentarfeltene til norske nettsteder, men også i i sosiale medier som for eksempel Instagram og Facebook.

Men hva er egentlig mobbing, og hva sier Facebook om hva som er lov og ikke lov?

 

Mobbing er ikke lov

Dette er noe av det Facebook ikke tillater:

 • trusler
 • hatefulle innlegg
 • rasisme
 • trakassering på grunn av seksuell legning
 • trakassering på grunn av religion

Facebook er helt klare når det kommer til mobbing: det er absolutt nulltoleranse mot mobbing og trakassering.

Hva som i realiteten er mobbing i et nettsamfunn, kan av og til virke noe uklart.  Men én ting burde det absolutt ikke være tvil om: mobbing er en gjentatt negativ handling mot en enkeltperson eller gruppe personer.

Enkelte nett-troll bryter helt åpenbart Facebook-reglene når det kommer til dette. Andre er såpass utspekulerte at de greier å holde seg på riktig side av rett og galt. Men den grensegangen kan være hårfin. Troll som velger å teste grensene risikerer å bli utestengt fra Facebook-samfunnet – selv om ytringsfriheten står som en av de viktigste grunnsteinene hos Facebook.

Her kan du lese Facebook sine standarder.

Råd mot mobbing

Hva bør du så gjøre dersom du blir mobbet på Facebook, eller ser at andre blir mobbet?

Hva du bør gjøre, avhenger av hvor alvorlig mobbingen er.

I enkelte tilfeller kan det være tilstrekkelig å fjerne vedkommende som venn, og blokkere mobberen for å hindre at han/hun tar kontakt på Facebook.

Dersom du er ungdom/barn under 18 år: ta umiddelbart kontakt med en voksen for å snakke om mobbingen.

Dette det fremste rådet jeg vil gi dersom du opplever grov mobbing eller direkte trusler: ikke gå til direkte motangrep på vedkommende. Det er nettopp det mobberen vil ha deg til å gjøre, og en slik reaksjon fra deg kan gjøre vondt verre.

I stedet bør du gjøre dette:

 • Ta en skjermdump (bilde av innlegget/innleggene)
 • Rapporter mobbingen til Facebook
 • Snakk med vennene dine om mobbingen

Åpenbare volds- og drapstrusler skal du selvfølgelig ta kontakt med Politiet for å få hjelp til å håndtere.

Her kan du lese om hva Facebook selv anbefaler deg å gjøre dersom du blir mobbet.

 

Kjemper mot trollene

Jeg har nevnt at du ikke bør ta opp kampen alene mot de som mobber på Facebook. Det betyr ikke at du skal ignorere nett-trollene helt. Med jevne mellomrom gjøres det helhjerta forsøk på å kjempe mot nett-trollene.

Det siste året er det opprettet flere nettsider og Facebook-grupper mot mobbing på nett. Media har også satt søkelys på temaet, blant annet gjennom serien “Trolljegerne” på TV3.

Av alle som har stått rakrygget mot mobberne, er det trolig Facebook-gruppen #RauseMenn som har fått mest oppmerksomhet så langt.

Gruppen ble opprettet av Hans-Petter Nygård-Hansen i slutten av januar, og fikk raskt både mange medlemmer og stor oppmerksomhet.

Målet til #RauseMenn var å stå sammen for å fremme holdninger mot netthets, og bidra til en mer saklig debatt på nett.

Dessverre gikk det ikke mange dagene før gruppen tiltrakk seg mange troll.

Nygård-Hansen måtte fort inkludere flere administratorer som kunne vurdere nye medlemmer i det som etter hvert ble en lukket gruppe.

Det hjalp ikke stort, og til slutt ble trollingen såpass intens at #RauseMenn ble tvunget til å stenge gruppen.

At #RauseMenn måtte gi opp kampen, betyr ikke at andre grupper bør gjøre det samme.

Tvert imot.

Jo flere grupper som står sammen og kjemper mot nett-trollene, og jo større motstand de gir, jo større sannsynlighet er det for at selv de styggeste trollene må gi opp.

 Det finnes faktisk Facebook-regler – selv for troll