snapchat fortsetter å vokse FB


SOSIALE MEDIER STATISTIKK FØRSTE KVARTAL 2017