1_Sound On


Nå blir videoer på Faceook spilt av med lyd påslått.