NORDMENN OG SOSIALE MEDIER

Oppdatert sosiale medier-statistikk fra Norge

Tormod Sperstad, digital rådgiver i DMT AS

28. april 2020

Her finner du oppdatert sosiale medier-statistikk, med norske brukertall for Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier.

Sist oppdatert: 28. april 2020.

Er du interessert i hvor mange nordmenn det er som bruker Facebook? Nysgjerrig på om Snapchat sakker akterut, eller om Instagram har gått forbi Snapchat i popularitet?

Her har du de nyeste brukertallene om sosiale medier i Norge fra Ipsos.

For deg som ikke orker å lese alle detaljer, men vil ha en kjapp oppsummering av tallene for første kvartal 2020:

  • LinkedIn går opp 6 % fra forrige måling
  • Andelen unge på Facebook har stabilisert seg
  • Instagram har økt antall profiler med nesten 6 %
  • Pinterest fortsetter den jevne økningen, og har gått opp 7,5 % fra forrige måling
  • Instagram: størst vekst i aldersgruppen 30 – 39 år
  • Jevn bruksfrekvens for alle sosiale medier, men Instagram har en liten nedgang i daglig bruk i den yngste gruppen

Min umiddelbare subjektive vurdering av tallene, er at det er verdt å merke seg at Pinterest fortsetter den jevne økningen i antall brukere de har hatt alle de seks siste kvartalsmålingene.

Det er nå for første gang mer enn 1 million nordmenn som har en profil på Pinterest. Dette er en økning på nesten 8 % siden forrige måling.

Hvor mange bruker Facebook?

I følge Ipsos er det nå nesten 3,6 millioner nordmenn over 18 år som har en profil på Facebook. Dette er 3 % opp fra  forrige måling.

Bruksfrekvensen holder seg relativt stabil: 82 % av de yngste brukerne som har en profil bruker Facebook hver dag (83 % ved forrige måling).

Hør podcast: Tre tips når du skal annonsere på Facebook

Fordelingen mellom kvinner og menn er omtrent 50/50.

Hvor mange bruker Snapchat?

De nyeste tallene fra Ipsos  viser at nesten 2,7 millioner nordmenn har en profil på Snapchat. Dette er uendret fra forrige måling.

Det er fremdeles noe flere kvinner enn menn som har en Snapchat-profil. 54 % av brukerne er kvinner, og 46 % er menn (omtrent det samme som forrige måling).

Hvor mange bruker Instagram?

Ved utgangen av første kvartal 2020 var det nesten 2,6 millioner nordmenn som hadde en profil på Instagram. Dette er en oppgang på 5,9 prosent i forhold til forrige måling.

I den yngste aldersgruppen er det 59 % av brukerne som bruker Instagram daglig.

Les også: Slik kan en bedrift få flere følgere på Instagram

Kjønnsfordelingen er ganske jevn, men det er en liten overvekt av kvinner. 57 % av Instagram-brukerne i Norge er kvinner.

Hvor mange bruker LinkedIn?

LinkedIn har drøyt 1,2 millioner registrerte profiler i Norge. Dette er oppgang på ca 6 % sett i forhold til den forrige målingen til Ipsos.

Fordelingen mellom menn og kvinner ser slik ut: 58 % av brukerne er menn, og 42 % er kvinner.

Hvor mange bruker Twitter?

Drøyt 1,1 millioner nordmenn har en profil på Twitter.

Dette er en forsiktig oppgang fra forrige måling (0,3 %).

Det er litt flere menn (61 %) enn kvinner som bruker Twitter.

Kanalen har flest brukere i aldersgruppen 18 – 29 år.

Hvor mange bruker Pinterest?

Den siste kvartalsmålingen til Ipsos viser at det er 1 074 000 nordmenn som har en profil på Pinterest. Dette er opp 7,5 % i forhold til forrige måling.

Pinterest er det sosiale mediet i Norge der det er størst forskjell mellom kvinner og menn. 73 % av Pinterest-brukerne i Norge er kvinner.

Kanalen er mest populær blant kvinner mellom 18 – 29 år.

Hvor mange bruker YouTube?

Det er nesten 1,8 millioner nordmenn som har en profil på YouTube.

Dette er en nedgang på 4,6 % siden forrige måling.

Ikke uventet er det langt flere brukere av kanalen, siden du ikke trenger å registrere deg for å bruke kanalen. Det er drøyt 3 millioner nordmenn som bruker YouTube månedlig.

Det er litt færre kvinner enn menn som har en profil på YouTube.

Kanalen har flest brukere i aldersgruppen 18 – 29 år.

Kilde: Ipsos

 

Få gratis tips om digital markedsføring rett i e-postkassa di:
Har du lyst til å ta bedriften din fra 😥 til 😍 ?
Nyttige, enkle tips om hvordan små og mellomstore bedrifter kan bruke digital markedsføring for å få flere kunder og større omsetning