podcast episode 3


episode 3 av den norske markedsføringspodcasten fra tormod sperstad i dmt as