Hei! Eg er ein bedriftsrådgjevar og sparringspartner som gjerne blir med deg på bedriftsreisa di

Lyst til å ta ein prat om korleis eg og kollegaene mine kan hjelpe bedrifta som du jobbar i med å nå måla sine?

bedriftsrådgiver tormod sperstad

Dette er noko av det vi kan
få til saman

Forretningsutvikling på ulike områder er gjerne det overordna som det handlar om, uansett om vi arbeider med marknadsplaner, produkt- og tenesteutvikling, eller strategi for bedrifta di. Er du gründer? Da blir eg gjerne med på delar av reisa di som sparringspartner og bedriftsrådgjevar.

Forretningsutvikling

Få raus rettleiing til å viareutvikle verksemda frå ein rådgjevar med meir enn 20 års erfaring frå blant anna strategi og marknadsføring.

Produkt- og tenesteutvikling

Få hjelp til å utvikle lønnsomme tenester, eller forbetre dei tenestene eller produkta du allereie tilbyr.

Strategi

Få hjelp til strategiske analyser og utarbeiding av strategiar som hjelp verksemda di med å nå måla sine.

Foredrag

Foredrag om strategi, marknadsføring og kvardagsinnovasjon.

Sparring for oppstartsbedrifter

Få hjelp og gode råd i alle utviklingsfasene til verksemda di: frå spirande start up til viareutvikling.

Berekraft

Få hjelp til å utvikle bedrifta di samstundes som du tek skikkeleg godt vare på menneske og miljø.

Sjå. Lytt. Les.

Sjå og lytt til fagtips på YouTube, eller rå rause råd rett i øyra på HausPodden. Dei siste artiklane frå min eigen blogg kan du lesa her:

Er du marknadsføringsstudent?

Studerer du digital marknadsføring, og ynskjer å gjera det best mogleg i studiet for å koma best ut frå startblokka når du skal søke jobb? Eg har fleire års erfaring som faglærar for nettstudiet digital marknadsføring ved Fagskolen Kristiania, og bidreg gjerne som mentor for å hjelpe deg gjennom studiet, til dømes i eksamensperioda.