Tenester

Om Tormod

Hei! Eg er ein rådgiver og sparringspartner som gjerne blir med deg på bedriftsreisa di.

Lyst til å ta ein prat om korleis eg og kollegaene mine kan hjelpe bedrifta som du jobbar i med å nå måla sine?

Ta ein prat med Tormod


Dette er noko av det eg kan hjelpe deg med

Strategi ↗

Få hjelp til strategiske analyser og utarbeiding av strategiar som hjelp verksemda di med å nå måla sine.

Berekraft ↗

Få hjelp til å utvikle bedrifta di samstundes som du tek skikkeleg godt vare på menneske og miljø.

Rådgivning ↗

Få strategisk rådgjeving av ein bedriftsrådgjevar med meir enn 20 års erfaring.

Foredrag ↗

Foredrag om strategi, marknadsføring og kvardagsinnovasjon.

Sparringspartner ↗

Få hjelp og gode råd i alle utviklingsfasene av verksemda di: frå spirande start up til viareutvikling.

Tenesteutvikling ↗

Få hjelp til å utvikle lønnsomme tenester, eller forbetre dei tenestene du allereie tilbyr.


Er du marknadsføringsstudent?

Studerer du digital marknadsføring, og ynskjer å gjera det best mogleg i studiet for å koma best ut frå startblokka når du skal søke jobb? Eg har fleire års erfaring som faglærar for nettstudiet digital marknadsføring ved Fagskolen Kristiania, og bidreg gjerne som mentor for å hjelpe deg gjennom studiet, til dømes i eksamensperioda.

Få mentorhjelp i studietida