TORMOD

sperstad

digital rådgiver og sparringspartner

for

bedrifter

Hei! Eg er ein digital rådgiver og sparringspartner som gjerne blir med deg på bedriftsreisa di.

Lyst til å ta ein prat om korleis eg kan hjelpe bedrifta som du jobbar i med å nå måla sine?


Dette er noko av det eg kan hjelpe bedrifta di med

Strategi ↗

Få hjelp til strategiske analyser og utarbeiding av strategiar som hjelp verksemda di med å nå måla sine.

Berekraft ↗

Få hjelp til å utvikle bedrifta di samstundes som du tek skikkeleg godt vare på menneske og miljø.

Rådgivning ↗

Få hjelp med enkel kvardagsinnovasjon, tenesteutvikling og strategisk rådgjeving av ein rådgjevar med meir enn 20 års erfaring i å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å nå måla sine.

Foredrag ↗

Get a virtual tour of the museum. Ideal for schools and events.

Kurs ↗

Stay updated and see our current exhibitions here.

Synlegheit ↗

Få hjelp til å bli meir synleg i Google og andre søkemotorar.